Win win win

De Tax Shelter, iedereen wint erbij.

Promotionele communicatie

Kansen voor de audiovisuele sector in België

Kansen voor de audiovisuele sector in België

Sinds 2003 kent het mechanisme van de Tax Shelter een niet-aflatend succes. Duizenden Belgische ondernemingen doen er van jaar tot jaar een beroep op, voor een jaarlijks totaalbedrag in de buurt van de 200 miljoen euro. De bij de Belgische ondernemingen ingezamelde fondsen dienen ter financiering van Belgische en Europese films waarvoor de productie-uitgaven in België plaatsvinden.

De Tax Shelter heeft overduidelijk een positieve economische impact voor de investeerders en voor de audiovisuele sector in België. Die kende sinds het van kracht worden van de wet een tweecijferig groeipercentage van de werkgelegenheid en het aantal Belgische (co)producties ging maal 2,5.

Het mechanisme heeft definitief zijn financiële efficiëntie ook voor de Staat bewezen. Volgens een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL), in samenwerking met SCOPE Invest, wordt het belastingvoordeel dat aan de Belgische ondernemingen toegekend werd ruimschoots gecompenseerd door de belastinginkomsten uit de naar België gehaalde productie-uitgaven.

 

Iedereen wint bij de Tax Shelter: de investeerder, de audiovisuele sector en de staat!

Positieve impact op de Belgische economie

De audiovisuele Tax Shelter kent bij de investeerders een waar succes, wat ook niet hoeft te verwonderen, gezien het globale nettorendement van ongeveer 15 % dat hij genereert voor de ondernemingen die er het belang duidelijk van hebben ingezien. Elk jaar wordt ongeveer een half miljard euro via dit mechanisme van belasting vrijgesteld. Maar het gaat niet zomaar om een fiscaal ‘cadeau’ van de Staat aan de ondernemingen!

De Tax Shelter biedt ook een bijzonder interessante fiscale impact voor de schatkist die flink wat meer bedraagt dan het toegekende fiscale cadeau. Die positieve impact is mogelijk gemaakt door de ‘Belgische minimumuitgaven’ waardoor de Staat per geïnvesteerde euro een winst maakt van 10 tot 30 cent aan belastinginkomsten (personenbelasting & Ven.B), sociale bijdragen en btw-inkomsten.

De Tax Shelter komt dus de investerende vennootschap, de audiovisuele sector én de Belgische staat ten goede. Met die aangetoonde positieve impact voor de drie betrokken partijen heeft het mechanisme zich een duurzame plaats veroverd binnen de efficiënte fiscale maatregelen.

Newsletter

Rekentool