Waar SCOPE het verschil maakt

Sterke karaktertrekken in het DNA van SCOPE Invest.

Ervaring

Ervaring

Als pionier van de Tax Shelter heeft SCOPE Invest al een uitgebreide ervaring op de markt van de gedefiscaliseerde financieringen voor de audiovisuele sector in België en in het beheer van de uitgaven die krachtens de Tax Shelter-wetgeving in België verricht moeten worden.

De onderneming heeft tal van bevoorrechte banden met de voornaamste spelers op Europees niveau, waardoor ze zich kan positioneren als een van de marktleiders van de Tax Shelter in België.

De uitbreiding tot de ‘podiumkunsten’ die in 2018 geconcretiseerd werd met de akkoorden tussen SCOPE Invest en Sceniscope vormt binnen de onderneming een nieuw activiteit, waarmee dus nog geen vergelijkbare ervaring kon worden opgebouwd.

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

Als tussenpersoon selecteert SCOPE Invest op een onafhankelijke manier de beste projecten op de markt met een aanzienlijke impact op de Belgische economie.

SCOPE Invest is gericht op het optimaliseren van de winst die elk van de betrokkenen uit de Tax Shelter kan halen en ziet dan ook toe op het afwegen van de belangen van de partijen, investeerders en producenten, rekening houdende met ieders specificiteit en binnen de grenzen van de geldende wettelijke bepalingen.

 

Betrouwbaarheid

Betrouwbaarheid

SCOPE Invest kan een indrukwekkende track record voorleggen met meer dan 180 van a tot z beheerde filmprojecten, van het zoeken van de financiële middelen tot het verkrijgen van het uiteindelijke fiscaal attest voor de investeerder.

De vennootschap kan rekenen op een multidisciplinair team van professionals en op de nodige financiële middelen om de bij de projecten betrokken investeerders en producenten een geloofwaardige garantie te bieden.

 

 

 

 

Ethiek

Ethiek

Sinds de invoering van de Tax Shelter-wetgeving biedt SCOPE Invest de winstgevende Belgische bedrijven een aantrekkelijk financieel product aan. Het ziet er daarbij op toe om de veiligheid en de transparantie van zijn aanbod voortdurend te versterken.

SCOPE geeft de voorkeur aan projecten die professionalisme koppelen aan jobcreatie en de ontwikkeling van het in België aanwezige talent. Op die manier zijn de investeerders zeker van een ethische investering en dragen ze bij tot de ontwikkeling van de Belgische audiovisuele sector en zijn economische impact.

Newsletter

Rekentool