Rekenmachine

(laatste versie: 2024.3.4.21)

Promotionele communicatie

Simuleer uw Tax Shelter capaciteit ...

Het optimale bedrag van een Tax Shelter-verrichting berekenen veronderstelt het berekenen van de geschatte ‘beweging van de reserves’ voor het jaar van de verrichting.

Hieronder kunt u gebruik maken van een vereenvoudigde tool die u een eerste idee zal geven van het mogelijke investeringsbedrag. Die tool is niet bedoeld om een definitief bedrag te geven. Daarvoor zijn verschillende iteraties nodig. Wel geeft hij een eerste schatting. De volledige voor SCOPE Invest ontwikkelde rekenmachine is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.

Voor rechtspersonen die een verlaagde aanslagvoet genieten, kan de Globale Winst over de duur van de Operatie negatief zijn, tot -15,80 %.

De investeerder dient alvorens welke investeringsbeslissing dan ook te nemen met zijn gebruikelijke fiscaal adviseur te overleggen over de concrete situatie.

1. Uw financiële gegevens

2. Wie bent u ?

3. Deze simulatie betreft