De Tax Shelter, wat is dat?

Een fiscale stimulans om de filmsector en de podiumkunsten in België te ondersteunen.

Promotionele communicatie

Een beetje geschiedenis …

Sinds 2003 heeft de Belgische Staat een regeling om ondernemingen die investeren in de audiovisuele sector onder bepaalde voorwaarden belastingvrijstellingen te verlenen. Die regeling werd in het Belgische recht ingeschreven onder artikel 194ter van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB 1992). In 2017 werd die wet uitgebreid tot de ‘podiumkunsten’.

In 20 jaar tijd heeft de wetgever enkele aanpassingen ingevoerd, altijd met de bedoeling om het juridisch kader duurzaam te maken en het mechanisme te vereenvoudigen.

Op 1 januari 2015 is de hervorming van de Tax Shelter in voege getreden. Die zorgde voor een aanzienlijke vereenvoudiging en een betere leesbaarheid van het systeem.

Een groeiend succes

De Tax Shelter is de hele tijd succesvol gebleven. Duizenden Belgische ondernemingen doen er een beroep op en investeren elk jaar opnieuw rond de 200 miljoen euro.

De fondsen die bij de ondernemingen worden ingezameld dienen voor de financiering van Belgische of Europese films waarvoor de productie-uitgaven in België plaatsvinden. Sinds de invoering van het Tax Shelter-mechanisme is het volume aan in België gedraaide audiovisuele productie ruim verdubbeld.

Voor de Staat heeft het mechanisme zijn financiële efficiëntie bewezen. Volgens een onderzoek van de UCL (Université Catholique de Louvain), in samenwerking met SCOPE Invest wordt het aan de Belgische bedrijven toegekende belastingvoordeel ruimschoots gecompenseerd door de fiscale ontvangsten die de naar België gehaalde productie-uitgaven genereren.

Met een bewezen positieve impact voor de drie betrokken partijen, investeerders, audiovisuele sector en federale overheid, heeft het mechanisme van de Tax Shelter zich een duurzame plaats verworven onder de efficiënte belastingmaatregelen.

Newsletter

Rekentool