Ons aanbod

SCOPE Invest begeleidt de investeerders doorheen het hele proces van hun investering.

Ons aanbod in 4 stappen

SCOPE Invest begeleidt de investeerders en hun fiscaal adviseurs, van de analyse van de Tax Shelter-investeringscapaciteit tot het uiteindelijke verstrekken van het attest, na controle door de FOD Financiën, waardoor het belastingvoordeel definitief verworven is. Het biedt hun alle instrumenten en adviezen voor een efficiënt beheer van de verrichtingen.

Een Tax Shelter-investering is weliswaar geen hindernissenparcours maar men kiest toch bij voorkeur voor een partner die over de nodige ervaring beschikt om de mogelijke struikelblokken te omzeilen.

Vooraleer welke investeringsbeslissing ook te nemen moet de investeerder met zijn gebruikelijke fiscaal consulent de concrete situatie onderzoeken.

ligne-temps_nl.png

Het afleveren van het attest is afhankelijk van het naleven van de voorwaarden uit de Tax Shelter-wetgeving en van de uitgavencontrole uitgevoerd door de Tax Shelter-cel van de FOD Financiën.

Service customer care

Planning van de investering

Bij SCOPE Invest kunnen de investeerders rekenen op een gepersonaliseerde begeleiding door een ervaring Tax Shelter-consulent die alles op zich neemt en in detail het door SCOPE Invest ontwikkelde Tax Shelter-product zal voorstellen.

• De consultanten begeleiden de investeerders gedurende de hele looptijd van hun investering :

- Ze stellen de investeerders uitgebreid de Tax Shelter-aanbieding van SCOPE Invest voor, alsook de beschikbare film- of scèneprojecten voor de periode waarin ze wensen te investeren;

- Ze beantwoorden alle vragen (boekhouding, fiscaliteit, wetgeving) en verwijzen indien nodig door naar de interne specialisten van SCOPE Invest of naar een adviesbureau;

- Ze nemen contact op met de boekhouders om aan de hand van het door SCOPE Invest ontwikkelde simulatieprogramma het optimale investeringsbedrag te bepalen.

• De investeerders schrijven rechtstreeks bij hun consulent in op hun Tax Shelter-investering.

• SCOPE Invest maakt hun investering bekend bij de Tax Shelter-controlecel en nodigt hen uit om binnen de 3 maanden volgend op de ondertekening van hun raamovereenkomst tot de betaling over te gaan.

Beheer & follow-up van de investering

Beheer & follow-up van de investering

SCOPE Invest heeft een krachtige simulatietool ontwikkeld waarmee heel precies het optimale bedrag kan worden berekend om in de Tax Shelter te investeren, rekening houdende met de op het moment van de simulatie beschikbare informatie.

Zodra de investeerder zijn jaarrekeningen gepubliceerd heeft gaat SCOPE over tot een waardering van de in het vorige boekjaar geïnvesteerde bedragen en stelt de investeerder en/of zijn fiscaal adviseur voor om een nieuwe Tax Shelter-investering te plannen, rekening houdende met de eventueel van andere boekjaren over te dragen bedragen.

Door die proactieve follow-up bij de investeerders kunnen eerdere investeringen gevalideerd worden en de simulatie die voorafgaat aan elke investeringsbeslissing verfijnd.

MyTaxShelter-platform

MyTaxShelter-platform

Om de investeerders in staat te stellen de evolutie van hun Tax Shelter-investeringen te volgen, stelt SCOPE Invest hun (en/of hun fiscaal adviseurs) een beveiligd internetplatform ter beschikking om er in real time de evolutie van de beleggingsportefeuille te volgen.

Alle onderdelen van de Tax Shelter-verrichtingen die met SCOPE Invest werden aangegaan zijn er permanent en in real time toegankelijk.

mytaxshelter.be is 24 uur op 24 en elke dag van de week toegankelijk via een gebruikersnaam en een wachtwoord die de investeerder op eenvoudig verzoek worden bezorgd.

Newsletter

Rekentool