Investissez
Payez moins d'impots
Gain global

Tax Shelter

Promotionele communicatie

De Tax Shelter

De Tax Shelter

De Tax Shelter maakt deel uit van de fiscale maatregelen die door de Belgische federale Staat ingevoerd en in stand gehouden worden. Dankzij de maatregel kan elke winstgevende Belgische onderneming haar belastbare basis verminderen met een maximum van 1.000.000 € (*) per aanslagjaar (vanaf aanslagjaar 2021) en een onmiddellijk belastingvoordeel genieten, door een financiële operatie die gericht is op een interessant positief rendement. Een Tax Shelter-verrichting betekent voor een bedrijf rendement genereren op een gedeelte van zijn belastingen!

(*) De absolute vrijstellingsplafonds worden naar aanleiding van de Coronacrisis verdubbeld voor kaderovereenkomsten die worden ondertekend in een belastbaar tijdperk dat uiterlijk op 31 december 2021 afloopt.

WAARSCHUWING De verrichting bestaat, voor de investeerder, uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met de doelstelling om een Tax Shelter-attest te krijgen, gekoppeld aan een in aanmerking komend werk (audiovisueel of podiumwerk) dat, onder bepaalde voorwaarden, recht geeft op een belastingvrijstelling. Het belangrijkste risico bestaat erin dat het fiscaal voordeel in hoofde van de investeerder niet of maar gedeeltelijk wordt gehaald, waardoor het geïnvesteerde bedrag (deels) verloren gaat, indien de schadeloosstellingsmechanismen niet zouden werken. Die mechanismen staan vermeld in ons Prospectus van 23 juli 2020, in het kort onder de Waarschuwing en uitgebreider op de pagina’s 15 en 18 en in de Aanvulling nr. 1 van 5 januari 2021. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. De aanbieding van SCOPE Invest heeft betrekking op een investering in het kader van het Belgische Tax Shelter-stelsel (audiovisueel & podiumkunsten) overeenkomstig de bepalingen van artikel 194ter en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). Ingaan op de aanbieding gaat voor de investeerder niet gepaard met een minimumbedrag, noch met andere kosten dan het storten van het investeringsbedrag. De vennootschappen met interesse in de aanbieding van SCOPE Invest worden verzocht om kennis te nemen van de volledige informatie die in het Prospectus en de mogelijke Aanvullingen vervat zit. We raden hun ook aan om met hun gebruikelijke financiële en fiscale consulenten de mogelijkheid te onderzoeken om in een dergelijke investering te stappen.

Het risico van financiële instabiliteit en faillissement van SCOPE Invest, SCOPE Pictures en SCOPE Immo neemt toe door het gecombineerde effect van (i) de moeilijkheden die leiden tot het niet (of gedeeltelijk) leveren van de Tax Shelter Certificaten en (ii) de negatieve economische vooruitzichten die het vermogen van beleggers om Tax Shelter transacties uit te voeren, kunnen beïnvloeden. Het risico van een faillissement kan niet worden uitgesloten.​

Lees meer
Olivier Dahan\'s biopic over Simone Veil zal  in de VS uitgebracht worden door Samuel Goldwyn Films

05/03

Olivier Dahan's biopic over Simone Veil zal in de VS uitgebracht worden door Samuel Goldwyn Films

Samuel Goldwyn Films heeft de Amerikaanse rechten verworven van Oliver Dahan's biopic, "Simone, de reis van de eeuw", over de emblematische Franse staatsvrouw en icoon van de vrouwenrechten, Simone Veil. De film, waarvan de release is uitgesteld tot oktober 2021, wordt gecoproduceerd door SCOPE Pictures en heeft Tax Shelter-fondsen ontvangen.

Alle nieuws tonen
Welk rendement?

Welk rendement?

Een Tax Shelter-verrichting biedt een potentiële globale nettowinst van ongeveer 10 % van het geïnvesteerde bedrag. Het fiscale rendement bedraagt ongeveer 5,3 %, aangevuld door een interest die ten laatste 18 maanden na de investering uitbetaald wordt.

Lees meer

Het Prospectus

SCOPE Invest publiceert sinds 2007 een Prospectus dat goedgekeurd wordt door de FSMA. Daarin vindt de investeerder alle nodige informatie met het oog op zijn of haar Tax Shelter-investering. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een gunstig oordeel over het aanbod dat het bevat. Het huidige Prospectus is goedgekeurd op 23 juli 2020 en is geldig tot uiterlijk 22 juli 2021. Het wordt aangevuld met de Aanvulling nr. 1 van 5 januari 2021.

Lees meer

Filmproductie

Een film (of een podiumwerk) produceren bestaat voornamelijk uit het bijeenbrengen van de financiële middelen die de verwezenlijking ervan mogelijk moeten maken. De Tax Shelter is een mechanisme dat in België werd ingevoerd halverwege de jaar 2000 om de producenten te helpen financieringsmiddelen te vinden bij de Belgische ondernemingen, die in ruil een rendement ontvangen op hun hun investering.

Dankzij de Tax Shelter heeft SCOPE al geparticipeerd in de financiering van ruim 200 langspeelfilms die commercieel succes koppelden aan bekroningen op prestigieuze festivals (waaronder 2 gouden palmen, 1 zilveren beer en 18 films in de officiële selectie op het Festival van Cannes, 125 César- en 4 Oscarnominaties en 22 Magritte).

Newsletter

Rekentool