Professionals

Informatie over de Tax Shelter voor de sector van de cijferberoepen.

Promotionele communicatie

SCOPE Invest, partner van de fiduciaires

SCOPE Invest bouwt sinds 2003 aan bevoorrechte samenwerkingsvormen met de fiduciaires, accountants, fiscaal adviseurs en andere professionals uit de sector van de cijferberoepen België.

SCOPE Invest biedt hun zijn Tax Shelter-knowhow en -advies aan, naast een digitaal platform dat hen in staat stelt eenvoudig de investeringen van hun klanten te volgen.

Onze diensten

1. Planning van de investering

Met SCOPE Invest profiteren investeerders van persoonlijke ondersteuning en een volledige service door een ervaren Tax Shelter adviseur die het door SCOPE Invest ontwikkelde Tax Shelter product tot in het detail presenteert.

• Deze consultanten staan in contact met de boekhoudkantoren van de investeerders en begeleiden hen gedurende de hele periode van hun investering:

- Ze stellen hun op een gedetailleerde manier de Tax Shelter-aanbieding van SCOPE Invest voor, samen met de beschikbare film- of podiumprojecten die overeenstemmen met de periode waarin zij wensen te investeren;

- Ze beantwoorden alle mogelijke vragen (boekhouding, fiscaliteit, wetgeving) en verbinden door met interne specialisten van SCOPE Invest indien nodig;

- Ze staan in contact met de boekhoudkantoren van de investeerders om het optimale investeringsbedrag te bepalen aan de hand van de door SCOPE Invest ontwikkelde simulatietool.

• De investeerders schrijven rechtstreeks bij hun consulent of door tussenkomst van hun boekhoudkantoor in op hun Tax Shelter-investering.

• SCOPE Invest maakt de investering bekend bij de Tax Shelter-controlecel en nodigt het boekhoudkantoor uit om de betaling uit te voeren binnen de 3 maanden volgend op de ondertekening van de raamovereenkomst.

 

2. Beheer & follow-up van de investering

SCOPE Invest ontwikkelde een zeer krachtige simulatietool die het mogelijk maakt om op een nauwkeurige manier het optimale Tax Shelter-investeringsbedrag te bepalen, rekening houdende met de beschikbare informatie op het moment van de simulatie.

Vanaf de publicatie door de investeerder van de jaarrekeningen gaat SCOPE Invest over tot een validering van de geïnvesteerde bedragen tijdens het voorgaande boekjaar en stelt de investeerder en/of zijn fiscaal adviseur voor om een nieuwe Tax Shelter-investering te plannen, rekening houdende met de eventuele over te dragen bedragen van eerdere boekjaren.

Die proactief georganiseerde follow-up bij de investeerders, in partnership met hun boekhoudkantoor, maakt een validering mogelijk van de vroegere investeringen en voor zover nodig een verfijning van de simulatie die aan elke investeringsbeslissing moet voorafgaan.

Opleidingen voor de fiduciaires

Opleidingen voor de fiduciaires

SCOPE Invest organiseert op verzoek ook opleidingen voor de professionals van de cijferberoepen (accountants en fiscaal adviseurs) die zich op de hoogte wensen te stellen van de Tax Shelter of er bepaalde aspecten van willen uitdiepen.

De door SCOPE Invest ontwikkelde tool voor het berekenen van de Tax Shelter-capaciteit maakt bijvoorbeeld het onderwerp uit van een versnelde opleiding, om alle gebruikers binnen het boekhoudkantoor er vertrouwd mee te maken.

Bepaald door SCOPE Invest aangeboden opleidingen zijn geaccrediteerd door het IAB-IEC en kunnen leiden tot een attest in het kader van de permanente opleiding van de professionals in de sector van de cijferberoepen.

Extranet

Extranet

Om het de professionals in de sector van de cijferberoepen gemakkelijk te maken om de evolutie van de Tax Shelter-investeringen van hun klanten te volgen stelt SCOPE Invest hun een beveiligd webplatform ter beschikking om in real time de evolutie van de investeringsportefeuille te volgen.

Alle elementen die verband houden met de via SCOPE verrichte Tax Shelter-investeringen kunnen permanent en in real time gevolgd worden.

mytaxshelter.be is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegankelijk via een gebruikersnaam en een wachtwoord die op eenvoudig verzoek aan de investeerder en/of het boekhoudkantoor worden bezorgd. Het biedt de kantoren ook een heel eenvoudige toegang tot alle Tax Shelter-investeringen van hun klanten.

Newsletter

Rekentool