SCOPE Invest

Pionier van het mechanisme in België. SCOPE Invest beheert sinds 2003 de Tax Shelter-verrichtingen van bijna 2.000 investeerders.

Meer dan 300 miljoen euro ingebracht in de Belgische filmsector, sinds 2003

SCOPE Invest is opgericht in 2004 en stelt zich tot doel om bij potentiële investeerders de nodige middelen in te zamelen voor de productie van projecten. De onderneming is gemandateerd door een producent (SCOPE Pictures of Sceniscope) voor wiens rekening ze fondsen inzamelt. SCOPE Invest is in het bezit van een erkenning als Tax Shelter-tussenpersoon voor de audiovisuele sector (23 januari 2015) en voor de sector van de podiumkunsten (19 april 2018).

Newsletter

Rekentool