Uitzonderlijke winst, uitzonderlijk Tax Shelter-rendement!

De globale nettowinst kan meer dan 20 % bedragen, voor vennootschappen die uitzonderlijke resultaten behaalden.

12,94% totale nettowinst voor bedrijven belast tegen het standaardtarief

Het gegarandeerde fiscaal rendement van een Tax Shelter-investering is vastgelegd op 5,25 % van het belegde bedrag, maar de globale nettowinst van de verrichting bedraagt 12,94 %, als we rekening houden met de financiële premie die de producent van het werk na 18 maanden aan de investeerder betaalt. 

Dat gegarandeerde rendement geldt voor elke vennootschap die belast wordt aan de standaard aanslagvoet van 25 %, die van kracht is sinds aanslagjaar 2021.

Laatste wijziging : 13.03.2023

Verhoogde aanslagvoet voor ontbrekende of onvoldoende voorafbetalingen

Maar hoe ziet het Tax Shelter-rendement eruit als de investerende onderneming belast wordt aan meer dan 25 % 
Het fiscaal rendement van de verrichting volgt in dat geval automatisch een stijgende curve, aangezien elke vrijgestelde euro immers leidt tot een besparing van een hoger belastingbedrag.
Dat is onder meer het geval voor vennootschappen die hun belastingberekening verhoogd zien met een belastingtoeslag van 6,75 % vanwege onvoldoende of ontbrekende voorafbetalingen.
Terwijl de aanslagvoet van de Ven.B. de laatste jaren gedaald is, zijn de boetes voor laattijdige betalingen immers verdrievoudigd!

Laatste wijziging : 13.03.2023

Uitzonderlijke resultaten leiden tot een boost van het rendement van 20,04 %

Een vaak voorkomend voorbeeld waarin een Tax Shelter-investering zeker het overwegen waard is, betreft de uitzonderlijke winst. Een uitzonderlijk resultaat heeft per definitie te maken met ongebruikelijke, niet-terugkerende elementen die dus inderdaad vaak onvoorzienbaar zijn of afhankelijk van het toeval.
In een dergelijke situatie moet een bedrijf op het einde van het jaar vaststellen dat het onvoldoende  voorafbetalingen verricht heeft en dus potentieel blootstaat aan een verhoging met 6,75 % van de verschuldigde belastingen.
Bij de oorzaken van een uitzonderlijk resultaat denken we hoofdzakelijk aan de overdracht van activa, waaronder vastgoed. De onverwachte inning van een vordering, een terugbetaling via een verzekeringsmaatschappij of een geschil winnen voor de rechtbank zijn andere mogelijkheden. En vergeten we ook de uitzonderlijke bestelling op het einde van het jaar niet ...  
In dergelijke gevallen zal de keuze om een beroep te doen op de Tax Shelter een uitzonderlijke booster toevoegen aan het normale fiscale rendement van de verrichting (5,25 %), door de impact te verkleinen van de verhoging met 6,75 % die op het verschuldigde belastingsaldo wordt geheven.

Laatste wijziging : 13.03.2023

Een concreet voorbeeld

We nemen het voorbeeld van een vennootschap die een boekhoudkundige winst vóór belastingen realiseerde van € 1 500 000, waarvan € 1 000 000 afkomstig is van de verkoop van een gebouw.
We vertrekken van het principe dat die vennootschap voor het boekjaar in kwestie voor € 125 000 voorafbetalingen deed aan de belastingen, 25 % namelijk van zijn courante winst.
Zonder een beroep te doen op de Tax Shelter, zal die vennootschap op het einde van het jaar een belastingsaldo moeten aanzuiveren van € 266 875, waaronder een verhoging van € 16 875 (250 000 * 6,75 %).
Als diezelfde vennootschap op het einde van het jaar beslist, op advies van zijn boekhoudkantoor, om gebruik te maken van de Tax Shelter en daar een bedrag van € 125 000 in investeert, zal hij daardoor zijn belastbare basis met € 973 750 zien dalen, namelijk € 1 500 000€ - (€ 125 000 * 421 %). Daar komt een belastingbedrag van € 243 438 mee overeen.
De verhoging met 6,75 % zal dan slechts toegepast worden op een bedrag dat beperkt is tot € 118 438 (€ 243 438 - € 125 000€), wat € 7.995 oplevert.
De besparing op de belastingverhoging die mogelijk gemaakt werd door de Tax Shelter, komt zo op € 8 880 (€ 16 875 - € 7 995), boven op het globale standaardrendement van een Tax Shelter-investering.

De globale nettowinst stijgt daardoor van 12,94 % van het geïnvesteerde bedrag tot 20,04 %!

  • Geïnvesteerd bedrag: (€ 125.000€)
    • Fiscale Tax Shelter-besparing: € 6 563
    • Besparing op de verhoging: € 8 880
    • Financieel nettorendement: € 9 611
  • Totale winst: € 25 054 (20,04 %)

          

  

  

          

Laatste wijziging : 13.03.2023

Newsletter

Rekentool