Concrete maatregelen om de Tax Shelter-sector te ondersteunen

De wet van 29 mei 2020 biedt nieuwe hoop voor de sectoren van de audiovisuele producties en de podiumkunsten.

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie heeft de Tax Shelter-cel op 13 maart 2020 al een sterke maatregel genomen. De periode waarover de producenten beschikken om de voor de Tax Shelter in aanmerking komende uitgaven te verrichten werd daardoor met zes maanden verlengd. Zo wordt tegemoetgekomen aan de problemen met producties waarvoor het draaien en repeteren door de gezondheidscrisis onderbroken moest worden1.

De maatregel werd uitgebreid door de wet van 29 mei 2020 (en door de wet van 15 juli 2020), houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Voor alle projecten die door deze crisis werden getroffen krijgen de producenten in de toekomst een periode van 30 maanden voor het verrichten van de uitgaven voor hun audiovisuele projecten. Bij de animatieprojecten en podiumwerken gaat het zelfs over 36 maanden. Dat is een verlenging met 12 maanden ten opzichte van de vroegere situatie.

 


1. Zie op de blog het artikel ‘Impact van de coronacrisis op de bioscoop- en podiumkunstensector’.

Laatste wijziging : 21.11.2020

Optrekken van het absolute plafond voor de vrijstelling

Ondertussen werd nog een andere zeer belangrijke maatregel genomen voor het voortbestaan van het Tax Shelter-mechanisme, dat toch goed is voor gemiddeld 30 % van de financiering van films in België.

De tijdelijke verhoging (tot het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2021) van het absolute plafond voor de vrijstelling van de investeerders: 1.700.000 € (in plaats van de huidige 850.000 €) voor boekjaren die afgesloten worden ten laatste op 30 december 2020 en 2.000.000 € (in plaats van 1.000.000 €) voor boekjaren die afgesloten worden tussen 31 december 2020 en 31 december 2021 inbegrepen.

Laatste wijziging : 21.11.2020

Eerder verrichte uitgaven 

Eerder verrichte uitgaven: voortaan mogen, zowel voor de audiovisuele werken als voor de podiumkunsten, tot 50 % van de productie- en exploitatiekosten gemaakt worden tijdens een periode van 6 maanden voorafgaand aan de ondertekening van de Raamovereenkomst en dat zonder verdere voorwaarden. De sector was absoluut vragende partij voor een dergelijke vorm van flexibiliteit. De nieuwe maatregel is van toepassing voor elke raamovereenkomst die gesloten werd sinds 12 maart 2020.

Deze maatregel is extreem belangrijk in de huidige situatie omdat hij het voor de producteurs mogelijk maakt om fondsen beginnen te heffen eenmaal dat de productie is begonnen. Dit vermindert het risico van fondsen te heffen voor "komende" projecten die zouden geannuleerd of vertraagd kunnen worden door een terugkeer van de pandemie.  

Dit zijn stuk voor stuk concrete maatregelen die de culturele sector wat meer ademruimte moeten geven.

Laatste wijziging : 21.11.2020

Newsletter

Rekentool