Image

Historiek

De Belgische overheid heeft sinds 2003 een maatregel ingevoerd die, onder bepaalde voorwaarden, zorgt voor een belastingvrijstelling op de investeringen van ondernemingen, in audiovisuele projecten. Die maatregelen werden via artikel 194ter van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen 1992 (art. 194ter van het WIB 1992) in de Belgische wetgeving opgenomen.

Deze wet is sindsdien zeer stabiel gebleken. Ze leverde immers onmiskenbaar positieve resultaten op, zowel voor de ondernemingen die een beroep deden op de Tax Shelter, als voor de audiovisuele sector evenals voor de Belgische overheid.

De wetgever heeft de voorbije 15 jaar enkele kleine wetswijzigingen aangebracht, telkens om het juridisch kader te verstevigen en om de toepassing van de Tax Shelter te vereenvoudigen.

Op 1 januari 2015 is de huidige hervormde Tax Shelter in voege getreden. Deze hervorming maakt het stelsel veel eenvoudiger en transparanter.

De Tax Shelter kan op een onafgebroken succes rekenen. Meer dan 5.000 Belgische ondernemingen hebben er reeds een beroep op gedaan, goed voor ongeveer 200 miljoen euro aan operaties per jaar.

De fondsen die bij Belgische ondernemingen worden ingezameld, zijn bestemd voor de financiering van Belgische of Europese films met productieuitgaven in België. Sinds de invoering van het Tax Shelter-stelsel is het volume van audiovisuele producties die in België zijn opgenomen, trouwens meer dan verdubbeld. « L’extraordinaire voyage du fakir », « L’échange des princesses », « La mécanique de l’ombre », « Un petit boulot », « Bienvenue à Marly-Gomont », « Le voyage de Fanny », « Suite française », « La French », « La Vie d’Adèle », « Rien à Déclarer » en tientallen andere films kozen voor opnames in België dankzij de Tax Shelter.

Het mechanisme heeft zijn financiële meerwaarde voor de overheid intussen bewezen. Een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) die in samenwerking met SCOPE Invest werd uitgevoerd, toont aan dat het fiscaal voordeel, toegekend aan Belgische ondernemingen, ruimschoots gecompenseerd wordt door de fiscale ontvangsten die de productieuitgaven in België opleveren.

Het Tax Shelter-stelsel is dan ook zonder twijfel één van de meest doeltreffende fiscale maatregelen, nu het zijn positieve impact op de drie stakeholders (Belgische ondernemingen, audiovisuele sector en federale overheid) heeft bewezen.

Powered by creaxial