Premium films for fast & secure returns

Tax Shelter

Het Tax Shelter-stelsel maakt deel uit van de fiscale maatregelen die werden ingevoerd door de Belgische federale overheid. Het laat elke Belgische, winstgevende onderneming toe om haar belastbare basis te verlagen (met maximaal 750.000 €), een onmiddellijk fiscaal voordeel te genieten (tot 255.000 €) en een financiële verrichting te realiseren met een gegarandeerde hoge opbrengst. Via de Tax Shelter kan een onderneming winst maken op een deel van haar belastingen !

Meer dan 5.000 Belgische ondernemingen hebben reeds een beroep gedaan op de Tax Shelter, ongeacht hun omvang en activiteitensector. Zij realiseren een financieel interessante verrichting en steunen op die manier ook Europese audiovisuele producties, die op hun beurt voor economische activiteit in België zorgen.

Berekeningstool

Om het optimaal bedrag voor een Tax Shelter-operatie te bepalen, is het noodzakelijk de «beweging van reserves» in te schatten in het jaar van de operatie.

  • Vrijstelling van 310%
  • Max. vrijstelling van 50% van de belastbare gereserveerde winst/jaar
  • Max. 750.000€ vrijstelling/bedrijf/jaar
  • Belegging van belastinggeld aan 9,70% netto
Het product ...
Onze knowhow ...
Filmografie ...
Documenten ...

2 door SCOPE ondersteunde films zijn kandidaat voor de César voor de beste buitenlandse film: ‘Noces’ van Stefan Streker en ‘L’échange des princesses’ van Marc Dugain. 2018-02-01

"The Insult" van Ziad Doueiri krijgt de prijs voor de beste fictie op het RamDam Festival in Doornik. 2018-01-23

"The Insult" van Ziad Doueiri, gecoproduceerd door SCOPE Pictures, is een van de vijf genomineerde films voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. 2018-01-23

"The Insult" van Ziad Doueiri voorgesteld op het Ramdam Festival. 2018-01-22

Release van de film "The Royal Exchange" van Marc Dugain. 2017-12-27

De film Eva van Benoît Jacquot maakt deel uit van de officiële selectie van het festival in Berlijn (15-25 februari 2018). 2017-12-18WAARSCHUWING
Tax Shelter houdt een aantal risico’s in voor de investeerder, die toegelicht worden in onze prospectus. Op de omslag worden ze bondig opgesomd, terwijl ze vollediger beschreven worden op de pagina’s 14 en 22 van onze prospectus.

Powered by creaxial