Image

Ons financieel product

Expand all

Bedrag van de operatie

Er werd wettelijk vastgelegd welk bedrag uw onderneming elk jaar kan aanwenden voor een Tax Shelter-operatie. In de meeste gevallen* zal deze ongeveer gelijk zijn aan 1/10 van haar winst vóór belasting of nog 1/3 van de verschuldigde belasting. Tevens is het investeringsbedrag geplafonneerd op 241.935 € (aanslagjaar 2018) of 210.674 € (aanslagjaar 2019) per jaar en per vennootschap. Met de berekeningstool van SCOPE is het zeer makkelijk het optimale bedrag voor een Tax Shelter-operatie te bepalen.*Voor zover er geen uitkering is van dividenden en dat het effect van de notionele intrestaftrek en de verworpen uitgaven elkaar niet opheffen.

Fiscaal voordeel

Aanslagjaar 2018

Voor het aanslagjaar 2018, het fiscaal voordeel stemt overeen met 105,37% van het bedrag van de Tax Shelter-operatie op basis van een gebruikelijke aanslagvoet van 33,99%. Het bedrag van de investering is namelijk voor de vennootschap aftrekbaar voor 310%. De operatie leidt onmiddellijk tot een belastingvermindering van 105,37% van het bedrag van de investering, zijnde de investering x 310% x 33,99%. Die belastingvermindering brengt dus onmiddellijk een winst van 5,37% op, in vergelijking met een niet-geoptimaliseerde situatie.


Onderstaande tabel illustreert het fiscaal voordeel en maakt de vergelijking met een vennootschap die niet van deze optimalisatie geniet.


Scopeinvest - fiscaal voordeel

Bovenop het fiscaal voordeel, geniet u op uw investering een nettorendement van 4,57%*. Het percentage van de interest hangt af van de toepasselijke EURIBOR-rentevoet* en wordt voor een maximale periode van 18 maanden toegekend.*Gemiddelde EURIBOR 12 maanden op 31 december 2017 (geldig voor elke investering gestort tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018) + 450 basispunten. Netto intresten (4,57%) = Bruto intresten op 18 maanden (6,49%) - VenB. Deze rentevoet wordt semestrieel upgedatet.

Aanslagjaar 2019

Voor het aanslagjaar 2019 stemt het fiscaal voordeel overeen met 105,305% van het bedrag van de Tax Shelter-verrichting op basis van een gebruikelijke aanslagvoet van 29,58%. Het bedrag is in hoofde van uw vennootschap voor 356% aftrekbaar. De operatie genereert een onmiddellijke belastingverlaging van 105,305% van het bedrag van de investering, dat wil zeggen de investering x 356% x 29,58%. Die belastingvermindering genereert onmiddellijk een winst van 5,305% tegenover een niet-geoptimaliseerde situatie.


Onderstaande tabel illustreert het fiscaal voordeel en maakt de vergelijking met een vennootschap die niet van deze optimalisatie geniet.


Scopeinvest - fiscaal voordeel

Bovenop het fiscaal voordeel, geniet u op uw investering een nettorendement van 4,57%*. Het percentage van de interest hangt af van de toepasselijke EURIBOR-rentevoet* en wordt voor een maximale periode van 18 maanden toegekend.*Gemiddelde EURIBOR 12 maanden op 31 december 2017 (geldig voor elke investering gestort tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018) + 450 basispunten. Netto intresten (4,57%) = Bruto intresten op 18 maanden (6,49%) - VenB. Deze rentevoet wordt semestrieel upgedatet.

Globale gegarandeerde nettowinst

De globale gegarandeerde nettowinst over 18 maanden bedraagt vandaag 9,92% (aanslagjaar 2018) of 9,86% (aanslagjaar 2019) van het geïnvesteerd bedrag. Die winst is bij wet vastgelegd en wordt aan controle onderworpen.

Aanslagjaar 2018
Scopeinvest - gain global net
Aanslagjaar 2019
Scopeinvest - gain global net

Powered by creaxial