Image

Hoe werkt het?

Expand all

Bedrag van de operatie

De wet bepaalt het bedrag dat uw onderneming elk jaar kan aanwenden voor een Tax Shelter-operatie. In de meeste gevallen* zal deze, ongeveer gelijk zijn aan 1/10 van haar winst vóór belasting of nog 1/3 van de verschuldigde belasting. Tevens is het investeringsbedrag geplafonneerd op 241.935 € (aanslagjaar 2018) of op 210.674 € (aanslagjaar 2019) per jaar en per vennootschap. Met de berekeningstool van SCOPE Invest is het zeer makkelijk het optimale bedrag voor een Tax Shelter-operatie te bepalen.

*Voor zover er geen uitkering is van dividenden en dat het effect van de notionele intrestaftrek en de verworpen uitgaven elkaar niet opheffen.

Het bedrag van de operatie dat niet kon worden vrijgesteld omdat er geen of slechts onvoldoende winst is, mag naar de winst van de volgende boekjaren worden overgedragen. Een vennootschap mag zo haar "Tax Shelter-overschot" gedurende vier jaar overdragen.

Om het bedrag van een Tax Shelter-operatie te bepalen die gebaseerd is op uw eigen financiële en fiscale situatie, klik hier.

Fiscaal voordeel

Aanslagjaar 2018

Voor het aanslagjaar 2018, het fiscaal voordeel stemt overeen met 105,37% van het bedrag van de Tax Shelter-operatie op basis van een gebruikelijke aanslagvoet van 33,99%. Het bedrag van de investering is namelijk voor de vennootschap aftrekbaar voor 310%. De operatie leidt onmiddellijk tot een belastingvermindering van 105,37% van het bedrag van de investering, zijnde de investering x 310% x 33,99%. Die belastingvermindering brengt dus onmiddellijk een winst van 5,37% op, in vergelijking met een niet-geoptimaliseerde situatie.


Onderstaande tabel illustreert het fiscaal voordeel en maakt de vergelijking met een vennootschap die niet van deze optimalisatie geniet.


Scopeinvest - fiscaal voordeel
Aanslagjaar 2019

Voor het aanslagjaar 2019 stemt het fiscaal voordeel overeen met 105,305% van het bedrag van de Tax Shelter-verrichting op basis van een gebruikelijke aanslagvoet van 29,58%. Het bedrag is in hoofde van uw vennootschap voor 356% aftrekbaar. De operatie genereert een onmiddellijke belastingverlaging van 105,305% van het bedrag van de investering, dat wil zeggen de investering x 356% x 29,58%. Die belastingvermindering genereert onmiddellijk een winst van 5,305% tegenover een niet-geoptimaliseerde situatie.


Onderstaande tabel illustreert het fiscaal voordeel en maakt de vergelijking met een vennootschap die niet van deze optimalisatie geniet.


Scopeinvest - fiscaal voordeel

De vennootschap kan reeds in het jaar van de ondertekening van de raamovereenkomst - waarmee de Tax Shelter-operatie formeel wordt vastgelegd - van haar fiscaal voordeel genieten. Als zij immers rekening houdt met het toegekende fiscaal voordeel, kan zij reeds in het jaar van de operatie het bedrag van haar voorafbetalingen verlagen.

Als zij reeds al haar voorafbetalingen heeft gedaan op het ogenblik van haar beslissing om in te stappen, dan kan zij het teveel aan belastingen ofwel terugeisen, ofwel overdragen naar de voorafbetalingen van het volgend boekjaar.

Als zij daarentegen op het eind van het boekjaar onvoldoende voorafbetalingen heeft gedaan, dan zal het fiscaal voordeel van de Tax Shelter-operatie ervoor zorgen dat een deel van de verhoging te wijten aan het gebrek aan voorafbetalingen, wordt vermeden.

Het fiscaal voordeel dat in het jaar van de Tax Shelter-operatie wordt toegekend, is een voorlopig voordeel. Het wordt pas definitief wanneer de vennootschap haar Tax Shelter-attest voor een filmproject, gekozen door de investeerder zelf, heeft ontvangen van de fiscale administratie. Dat attest staaft dat, voor de film, het vereiste minimumbedrag aan productieuitgaven in België binnen de wettelijke termijnen werd gemaakt. SCOPE Invest staat in voor het verkrijgen van dat attest en bezorgt het vervolgens aan de onderneming die de operatie heeft gerealiseerd.

Om de unieke organisatie van SCOPE Invest te ontdekken die zo'n resultaat mogelijk maakt, klik hier.

Aanvullend rendement op uw investering

Bovenop het vermelde fiscaal voordeel, geniet u op uw investering een nettorendement* van 4,56%. Het bedrag van de interest hangt af van de toepasselijke EURIBOR-rentevoet* en wordt over een maximale periode van 18 maanden toegekend.

*Gemiddelde EURIBOR 12 maanden op 30 juni 2018 geldig voor elke investering gestort tussen 1 juli en 31 december 2018 + 450 basispunten. Netto intresten (4,56%) = Bruto intresten op 18 maanden (6,47%) - VenB. Dit percentage wordt herzien aan het begin van ieder kalenderhalfjaar en is dus slechts geldig voor de Investeringen die gestort zijn voor 31 december 2018.

Powered by creaxial