Berekeningstool (laatste versie : 2018.3.3.0)

Om het optimaal bedrag voor een Tax Shelter-operatie te bepalen, is het noodzakelijk de «beweging van reserves» in te schatten in het jaar van de operatie.

Hieronder vindt u een vereenvoudigde tool die reeds een eerste idee geeft over het bedrag dat kan worden geïnvesteerd. De bedoeling is om een eerste schatting te geven, maar het geldt nog niet als definitieve berekening (daarvoor zijn verschillende opeenvolgende bewerkingen nodig). De complete berekeningstool van SCOPE Invest kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

De individuele toestand van de Investeerder moet zo goed mogelijk geanalyseerd worden met zijn fiscale adviseur.Aanslagjaar
Boekhoudkundige winst voor belastingen
 €
VU buiten vennB

+

 €
Diverse aftrekposten

-

 €
Uitgekeerde dividenden

-

 €
Voeg uw mailadres in
Bedrijf
BTW-nummer

Powered by creaxial